102 jaar bewezen topkwaliteit LET OP!! Wij gaan volgende week met vakantie!! DEZE WEEK NOG GEOPEND VAN 08:30 - 12:00 UUR EN VAN 13:00 - 16:30 UUR (maandag t/m vrijdag) | Klantenservice blijft open

Veilig winkelen

Powered by Trusted shops

Bestellen bij ESVO biedt juridische bescherming.

Alle voordelen op een rijtje

Garantie en klachten

ESVO Campingshop B.V. geeft twee jaar garantie op haar tenten, met uitzondering op de ritsen.
Onderstaand meer specifieke uitleg over onze garanties en omgang met eventuele klachten.

 

Garantie

Welke garantiebepalingen van toepassing zijn, hangt af van het artikel dat u bij ons heeft gekocht. In het algemeen gelden de volgende regels:

De koper dient zich voor het behandelen van een garantie steeds tot ESVO Campingshop B.V. in Volendam te wenden, voordat hij het elders laat herstellen. In geval van tenten geldt er twee jaar garantie op materiaal en fabricagefouten, ritsen uitgezonderd. Garantiebepaling is niet van toepassing op zaken als los verkochte tentstokken, ritsen, nalatig onderhoud, schade door externe invloeden, verkeerd gebruik en reparatie door derden welke niet zijn aangesteld door de Esvo Campingshop B.V. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken, tengevolge van het defect raken, of welke kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan. De kassabon/verwerkte webshopbevestiging is uw garantiebewijs.

Niet vergoed worden eventuele extra kosten voor het retour zenden, welke de Koper heeft betaald alsmede vergoeding voor defecte producten, welke zijn ontstaan binnen en buiten de garantie periode. Bij gebleken defect zal het product worden onderzocht waarna tot reparatie zal worden overgegaan. Indien product onherstelbaar blijkt te zijn, zal het product worden vervangen voor een nieuw product. Mochten kampeertenten schade hebben opgelopen, ligt het risico bij de koper. Indien er producten op maat zijn gemaakt/geleverd, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van onze zijde of de fabrikant zijn verricht.
  • indien de originele pakbon niet kan worden overlegd.
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over de originele pakbon welke met het gekochte artikel wordt meegeleverd. Stuur bij reclamatie deze bonnen dus altijd mee indien u een artikel wilt ruilen of ter reparatie wilt aanbieden. Wij zullen binnen twee werkdagen na ontvangst reageren en het probleem binnen 20 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal u binnen 7 werkdagen op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. Wanneer u binnen de garantietermijn een beroep doet op de garantie, dan zijn de verzendkosten voor verzending naar ons voor uw eigen rekening. De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen.

 

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden.
U kunt mailen naar:

[email protected]

Afhankelijk van onze Algemene Voorwaarden en onderstaande voorwaarden m.b.t. klachten zullen onze medewerkers van de afdeling klachten de klacht bekijken
en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguageWanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


De koper is verplicht de geleverde zaken en/of de verrichtte werkzaamheden terstond na aflevering op eventuele gebreken of onjuistheden te controleren. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel binnen acht dagen nadat de wederpartij het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ons daarvan uitdrukkelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede van het tijdstip en de wijze waarop het gebrek is geconstateerd.

Retournering van de geleverde zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe, onder de door ons te bepalen voorwaarden. Indien en voorzover wij retournering in een concreet geval toestaan,zal creditering van de betreffende zaken slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken in dezelfde staat retour worden gezonden als zij bij levering door ons aan de wederpartij geleverd zijn, dat wil zeggen in originele verpakking en in nieuwe staat, zulks geheel ter onzer beoordeling. Alsdan behouden wij ons echter het recht voor het oorspronkelijke factuurbedrag te verminderen met 15%.

Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden dan zijn wij uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen danwel de ondeugdelijke zaken te vervangen, een en ander geheel ter onzer keuze, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De wederpartij is verplicht haar medewerking te verlenen aan het herstel of de vervanging.

Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, zullen klachten over de door ons geleverde zaken en/of diensten, die op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk door de wederpartij zijn be- of verwerkt, niet meer in behandeling worden genomen.

Bovenstaande voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden op onze Algemene Voorwaarden, zoals deze opgesteld zijn door de Stichting Webshop Keurmerk.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid..