Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier   102 jaar bewezen topkwaliteit 102 jaar bewezen topkwaliteit   Europees marktleider in outdoorstoffen Europees marktleider in outdoorstoffen   2 t/m 18 augustus GESLOTEN 2 t/m 18 augustus GESLOTEN

Veilig winkelen

Powered by Trusted shops

Bestellen bij ESVO biedt juridische bescherming.

Alle voordelen op een rijtje

Klacht(en)

Geachte mevrouw/heer, 

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze producten en of dienstverlening. Wij willen u graag verder helpen en een gewenste oplossing bieden. U kunt mailen naar:
[email protected] 


Afhankelijk van onze Algemene Voorwaarden en onderstaande voorwaarden zullen onze medewerkers van de afdeling klachten de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.


Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar wij bij zijn aangesloten.


Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguageWanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Voorwaarden vanuit ESVO Campingshop BV
De koper is verplicht de geleverde zaken en/of de verrichtte werkzaamheden terstond na aflevering op eventuele gebreken of onjuistheden te controleren. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel binnen acht dagen nadat de wederpartij het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ons daarvan uitdrukkelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede van het tijdstip en de wijze waarop het gebrek is geconstateerd.

Retournering van de geleverde zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe, onder de door ons te bepalen voorwaarden. Indien en voorzover wij retournering in een concreet geval toestaan,zal creditering van de betreffende zaken slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken in dezelfde staat retour worden gezonden als zij bij levering door ons aan de wederpartij geleverd zijn, dat wil zeggen in originele verpakking en in nieuwe staat, zulks geheel ter onzer beoordeling. Alsdan behouden wij ons echter het recht voor het oorspronkelijke factuurbedrag te verminderen met 15%.

Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden dan zijn wij uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen danwel de ondeugdelijke zaken te vervangen, een en ander geheel ter onzer keuze, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De wederpartij is verplicht haar medewerking te verlenen aan het herstel of de vervanging.

Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, zullen klachten over de door ons geleverde zaken en/of diensten, die op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk door de wederpartij zijn be- of verwerkt, niet meer in behandeling worden genomen.


Vertrouwend op een correcte en vooral aangename oplossing, 

met vriendelijke groet, 

Directie ESVO Campingshop BV 


 

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid..